Ne İşe Yarar?

Adı, Soyadı ve Doğum Yılı bilinen bir kişinin T.C. Kimlik Numarası’nın doğruluğunu kontrol eder.

Nasıl Kullanılır?

Teknomavi\NVI composer ile kurulabilir. Projenizdeki composer.json dosyasında require bölümüne “teknomavi/nvi”: “dev-master”  eklemeniz ve composer update komutunu çalıştırmanız yeterlidir.

composer kurulumu/kullanımı hakkında bilgiye ihtiyacınız varsa bu bağlantıdaki dökümanı incelebilirsiniz.

Eğer kütüphaneyi composer desteklemeyen bir projede kullanacaksanız dağıtımları buradan inceleyebilir ve güncel sürümünü indirebilirsiniz. Composer kullanmıyorsanız, yardımcı fonksiyonların barındığı ortak kütüphanemizi de yüklemeniz gerekmektedir.

Örnek Kullanım:

include "../vendor/autoload.php";
try {
  $tckimlikno = new \Teknomavi\NVI\TCKimlikNo();
  $response  = $tckimlikno->Dogrula("12345678901", "AD", "SOYAD", 1981);
  if ($response) {
    echo "Doğrulama Başarılı";
  } else {
    echo "Doğrulama Başarısız";
  }
} catch ( \SoapFault $e ) {
  echo "NVI Servisinde bir hata oluştu: " . $e->getMessage();
} catch ( \Teknomavi\NVI\Exception\InvalidTCKimlikNo $e ) {
  echo "Girdiğiniz T.C. Kimlik Numarası geçersiz: " . $e->getMessage();
} catch ( \Exception $e ) {
  echo "Bir Hata Oluştu: " . $e->getMessage();
}

Fork me on GitHub